Koalicja Nowosądecka - nadzieja dla Nowego Sącza

 • Ludomir Handzel przedstawia strategie na kampanię wyborczą w wyborach samorządowych

  Kolejne sądeckie środowiska włączają się w walkę o "sądeczankę"

  Opublikowany 2015-01-27 05:32:00

  Chodzi o budowę nowej drogi łączącej Nowy Sącz z Brzeskiem i autostradą A4. Jeszcze dziś swoją petycję w tej sprawie opublikuje Koalicja Nowosądecka, która swoje istnienie zaczęła od założenia profilu na portalu społecznościowym.

  Więcej

 • Nie zgadzam się na kołtuńskie idee i oligarchizację władzy

  Opublikowany 2015-01-05 07:27:00

  Rozmowa. O szoku, gabinecie cieni i nadziei opowiada Ludomir Handzel, który 188 głosami przegrał wybory prezydenckie w Nowym Sączu i nie zamierza złożyć broni.

  Więcej

 • Infrastruktura

  Opublikowany 2014-12-13 10:55:00

  Sądeczanie nie od dzisiaj wskazują, iż najistotniejszym problemem Nowego Sącza jest niefunkcjonalny układ komunikacyjny (rozumiany jako sieć drogowa, układ parkingów, system sterowania ruchem, itd.). Kluczowym elementem w rozwiązaniu tego problemu jest budowa mostu na Dunajcu wraz z siecią dróg dojazdowych a także ulic odciążających główne arterie komunikacyjne. Koalicja Nowosądecka uważa, iż lokalizacje mostu można wskazać dopiero po przeprowadzonych szczegółowych analizach i konsultacjach z okolicznymi samorządami.

  Więcej

 • Sport, turystyka, rekreacja

  Opublikowany 2014-12-08 11:08:00

  W Nowym Sączu powinna zostać utworzona specjalna przestrzeń dla uprawiania sportu – tego dostępnego dla każdego mieszkańca. Na największych osiedlach wybudujemy ogólnodostępne oświetlone boiska wielofunkcyjne, tak by każdy mieszkaniec Nowego Sącza mógł w dowolnym dla siebie czasie, nie wyłączając godzin wieczornych oraz okresu wakacji, zażyć dawki sportu.

  Więcej

 • Innowacyjny Nowy Sącz

  Opublikowany 2014-12-08 11:08:00

  Koalicja Nowosądecka chcę utworzyć Sądeckie Centrum Innowacji oraz cykliczne Forum Wynalazczości i Innowacji, które wraz z promocją sądeckich wyrobów i usług przyczyni się w istotny sposób do napędzania rozwoju sądeckiej gospodarki.

  Więcej

 • Nowoczesny urząd

  Opublikowany 2014-12-08 11:07:00

  Jednym z naszych podstawowych działań jest wprowadzenie budżetu obywatelskiego. To mieszkańcy wiedzą najlepiej czego potrzebują, dlatego też wzorem miast takich jak Gorlice czy Tarnów chcemy przeznaczyć część środków budżetu Miasta na realizację pomysłów zgłaszanych corocznie przez mieszkańców. Sądeczanie będą zgłaszali swoje pomysły a następnie wybierali najlepsze w drodze głosowania. Te, które zdobędą największe poparcie będą realizowane przez Urząd Miasta.

  Więcej

 • Sądecki Senior

  Opublikowany 2014-12-08 11:06:00

  Koalicja Nowosądecka uważa, iż seniorzy to jeden z ważniejszych zasobów. To ludzie, którzy położyli podwaliny pod naszą teraźniejszość i przyszłość. Są osobami o ogromnym doświadczeniu i wiedzy, z której należy czerpać pełnymi garściami. Dlatego też chcemy utworzyć Sądeckie Centrum Spotkań Międzypokoleniowych. Chcemy, aby były to spotkania, na których nasi Seniorzy będą wypowiadać się na tematy ważne dla naszego Miasta.

  Więcej

 • Ochrona środowiska

  Opublikowany 2014-12-08 11:02:00

  Koalicja Nowosądecka uważa, że najważniejszym problemem, którym należy się zająć w zakresie ochrony środowiska naturalnego jest ochrona powietrza. Zagrożenie dla zdrowia i życia przez zanieczyszczone powietrze jest tym groźniejsze, że nie odczuwalne na co dzień, ale jego skutki pojawiają się po wielu latach w postaci schorzeń, które niejednokrotnie mogą prowadzić nawet do śmierci.

  Więcej

 • Edukacja oraz dzieci i młodzież

  Opublikowany 2014-12-08 11:01:00

  W Nowym Sączu istnieje silny ośrodek piłkarski, co jest owocem pracy wielu pokoleń piłkarzy, trenerów i działaczy sportowych. Utrzymanie tego stanu to jeden z priorytetów naszego programu. Koalicja Nowosądecka chce przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi zainicjować projekt Mały Sądecki Olimpijczyk.

  Więcej

 • Przedsiębiorczość

  Opublikowany 2014-12-08 10:59:00

  Nowy Sącz jest szczególnym miejscem na mapie Polski. To właśnie Sądecczyzna dawana jest jako wzór regionu o dużym potencjale przedsiębiorczości. Nasi przedsiębiorcy są znani w kraju i za granicą. Trzeba wykorzystać ten unikalny potencjał do rozwoju i promocji mniejszych przedsiębiorstw z naszego Miasta i regionu. Koalicja Nowosądecka uważa, że konieczne jest sprawne funkcjonowanie w obrębie Miasta strefy aktywności gospodarczej, na terenie której Sądeccy przedsiębiorcy będą mieli dostęp nie tylko do nowoczesnej infrastruktury, ale również będą mogli liczyć na inicjowane przez Urząd Miasta akcje promocyjne i marketingowe.

  Więcej

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka zapraszamy do dokonywania wpłat na nasz rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka
ul. Nowy Świat 2
33-300 Nowy Sącz
Rachunek bankowy: 33 1240 4748 1111 0010 7293 2611 Tytuł przelewu: "Wpłata na cele statutowe Stowarzyszenia"