Koalicja Nowosądecka - nadzieja dla Nowego Sącza

 • Logo Popieram ekspresówkę do Brzeska

  Dziś ostatnia szansa by upomnieć się o drogę!

  Opublikowany 2015-02-06 08:04:00

  Dziś (6.02) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Dróg i Autostrad kończy Konsultacje Publiczne "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023"

  Więcej

 • Awaria serwerów w ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury - problem dla Sądeczanki

  Walczą o Sądeczankę, lawina emaili. Padł rządowy serwer!

  Opublikowany 2015-02-01 11:16:00

  Po wspólnej akcji lokalnych mediów, społeczników i polityków Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zostało zasypane apelami o potrzebie budowy drogi szybkiego uchu z Nowego Sącza do autostrady A4. Protestów jest tak wiele,że skrzynka pocztowa ministerstwa... padła pod napływem lawiny skarg Sądeczan.

  Więcej

 • Młodzi szansą dla Małopolski. Małopolska regionem szans dla młodych

  14 mld zł na walkę z bezrobociem wśród młodzieży

  Opublikowany 2015-01-31 10:18:00

  „Młodzi szansą dla Małopolski. Małopolska regionem szans dla młodych” – takie hasło towarzyszyło dzisiejszej konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. O tym jakie możliwości daje młodym ludziom województwo małopolskie i tym jak mądrze wykorzystać energię Małopolan mówił m.in. wicemarszałek Stanisław Sorys. Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentowała też Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku WM.

  Więcej

 • Logo Popieram ekspresówkę do Brzeska

  Kolejny list do ministra w sprawie budowy Sądeczanki

  Opublikowany 2015-01-28 12:20:00

  Starosta nowosądecki Marek Pławiak wysłał do Marii Wasiak – Ministra Infrastruktury i Rozwoju 23 stycznia (piątek) pismo w sprawie budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz – granica Państwa. W akcję monitowania ministerstwa włączyli się też organizatorzy akcji "Popieram ekspresówkę do Brzeska". Kwestia budowy tej drogi łączy wszystkie środowiska i to bez względu na barwy polityczne.

  Więcej

 • Ludomir Handzel przedstawia strategie na kampanię wyborczą w wyborach samorządowych

  Kolejne sądeckie środowiska włączają się w walkę o "sądeczankę"

  Opublikowany 2015-01-27 05:32:00

  Chodzi o budowę nowej drogi łączącej Nowy Sącz z Brzeskiem i autostradą A4. Jeszcze dziś swoją petycję w tej sprawie opublikuje Koalicja Nowosądecka, która swoje istnienie zaczęła od założenia profilu na portalu społecznościowym.

  Więcej

 • Nie zgadzam się na kołtuńskie idee i oligarchizację władzy

  Opublikowany 2015-01-05 07:27:00

  Rozmowa. O szoku, gabinecie cieni i nadziei opowiada Ludomir Handzel, który 188 głosami przegrał wybory prezydenckie w Nowym Sączu i nie zamierza złożyć broni.

  Więcej

 • Infrastruktura

  Opublikowany 2014-12-13 10:55:00

  Sądeczanie nie od dzisiaj wskazują, iż najistotniejszym problemem Nowego Sącza jest niefunkcjonalny układ komunikacyjny (rozumiany jako sieć drogowa, układ parkingów, system sterowania ruchem, itd.). Kluczowym elementem w rozwiązaniu tego problemu jest budowa mostu na Dunajcu wraz z siecią dróg dojazdowych a także ulic odciążających główne arterie komunikacyjne. Koalicja Nowosądecka uważa, iż lokalizacje mostu można wskazać dopiero po przeprowadzonych szczegółowych analizach i konsultacjach z okolicznymi samorządami.

  Więcej

 • Innowacyjny Nowy Sącz

  Opublikowany 2014-12-08 11:08:00

  Koalicja Nowosądecka chcę utworzyć Sądeckie Centrum Innowacji oraz cykliczne Forum Wynalazczości i Innowacji, które wraz z promocją sądeckich wyrobów i usług przyczyni się w istotny sposób do napędzania rozwoju sądeckiej gospodarki.

  Więcej

 • Sport, turystyka, rekreacja

  Opublikowany 2014-12-08 11:08:00

  W Nowym Sączu powinna zostać utworzona specjalna przestrzeń dla uprawiania sportu – tego dostępnego dla każdego mieszkańca. Na największych osiedlach wybudujemy ogólnodostępne oświetlone boiska wielofunkcyjne, tak by każdy mieszkaniec Nowego Sącza mógł w dowolnym dla siebie czasie, nie wyłączając godzin wieczornych oraz okresu wakacji, zażyć dawki sportu.

  Więcej

 • Nowoczesny urząd

  Opublikowany 2014-12-08 11:07:00

  Jednym z naszych podstawowych działań jest wprowadzenie budżetu obywatelskiego. To mieszkańcy wiedzą najlepiej czego potrzebują, dlatego też wzorem miast takich jak Gorlice czy Tarnów chcemy przeznaczyć część środków budżetu Miasta na realizację pomysłów zgłaszanych corocznie przez mieszkańców. Sądeczanie będą zgłaszali swoje pomysły a następnie wybierali najlepsze w drodze głosowania. Te, które zdobędą największe poparcie będą realizowane przez Urząd Miasta.

  Więcej

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka zapraszamy do dokonywania wpłat na nasz rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka
ul. Nowy Świat 2
33-300 Nowy Sącz
Rachunek bankowy: 33 1240 4748 1111 0010 7293 2611 Tytuł przelewu: "Wpłata na cele statutowe Stowarzyszenia"