Koalicja Nowosądecka - nadzieja dla Nowego Sącza

 • Sport, turystyka, rekreacja

  Opublikowany 2014-12-08 11:08:00

  W Nowym Sączu powinna zostać utworzona specjalna przestrzeń dla uprawiania sportu – tego dostępnego dla każdego mieszkańca. Na największych osiedlach wybudujemy ogólnodostępne oświetlone boiska wielofunkcyjne, tak by każdy mieszkaniec Nowego Sącza mógł w dowolnym dla siebie czasie, nie wyłączając godzin wieczornych oraz okresu wakacji, zażyć dawki sportu.

  Więcej

 • Nowoczesny urząd

  Opublikowany 2014-12-08 11:07:00

  Jednym z naszych podstawowych działań jest wprowadzenie budżetu obywatelskiego. To mieszkańcy wiedzą najlepiej czego potrzebują, dlatego też wzorem miast takich jak Gorlice czy Tarnów chcemy przeznaczyć część środków budżetu Miasta na realizację pomysłów zgłaszanych corocznie przez mieszkańców. Sądeczanie będą zgłaszali swoje pomysły a następnie wybierali najlepsze w drodze głosowania. Te, które zdobędą największe poparcie będą realizowane przez Urząd Miasta.

  Więcej

 • Sądecki Senior

  Opublikowany 2014-12-08 11:06:00

  Koalicja Nowosądecka uważa, iż seniorzy to jeden z ważniejszych zasobów. To ludzie, którzy położyli podwaliny pod naszą teraźniejszość i przyszłość. Są osobami o ogromnym doświadczeniu i wiedzy, z której należy czerpać pełnymi garściami. Dlatego też chcemy utworzyć Sądeckie Centrum Spotkań Międzypokoleniowych. Chcemy, aby były to spotkania, na których nasi Seniorzy będą wypowiadać się na tematy ważne dla naszego Miasta.

  Więcej

 • Ochrona środowiska

  Opublikowany 2014-12-08 11:02:00

  Koalicja Nowosądecka uważa, że najważniejszym problemem, którym należy się zająć w zakresie ochrony środowiska naturalnego jest ochrona powietrza. Zagrożenie dla zdrowia i życia przez zanieczyszczone powietrze jest tym groźniejsze, że nie odczuwalne na co dzień, ale jego skutki pojawiają się po wielu latach w postaci schorzeń, które niejednokrotnie mogą prowadzić nawet do śmierci.

  Więcej

 • Edukacja oraz dzieci i młodzież

  Opublikowany 2014-12-08 11:01:00

  W Nowym Sączu istnieje silny ośrodek piłkarski, co jest owocem pracy wielu pokoleń piłkarzy, trenerów i działaczy sportowych. Utrzymanie tego stanu to jeden z priorytetów naszego programu. Koalicja Nowosądecka chce przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi zainicjować projekt Mały Sądecki Olimpijczyk.

  Więcej

 • Przedsiębiorczość

  Opublikowany 2014-12-08 10:59:00

  Nowy Sącz jest szczególnym miejscem na mapie Polski. To właśnie Sądecczyzna dawana jest jako wzór regionu o dużym potencjale przedsiębiorczości. Nasi przedsiębiorcy są znani w kraju i za granicą. Trzeba wykorzystać ten unikalny potencjał do rozwoju i promocji mniejszych przedsiębiorstw z naszego Miasta i regionu. Koalicja Nowosądecka uważa, że konieczne jest sprawne funkcjonowanie w obrębie Miasta strefy aktywności gospodarczej, na terenie której Sądeccy przedsiębiorcy będą mieli dostęp nie tylko do nowoczesnej infrastruktury, ale również będą mogli liczyć na inicjowane przez Urząd Miasta akcje promocyjne i marketingowe.

  Więcej

 • Bulwary nad rzeką Kamienicą

  Zaczyna się realizacja jednej z pięciu propozycji Ludomira Handzla dla Sądeczan

  Opublikowany 2014-12-04 07:36:00

  3 grudnia 2014r. czyli 3 dni po zakończeniu drugiej tury wyborów na prezydenta Nowego Sącza, Urząd Miasta ogłasza przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla jednej ze szlagierowych propozycji jakie przedstawił w kampanii wyborczej Ludomir Handzel.

  Więcej

 • Podziękowanie

  Opublikowany 2014-12-02 08:33:00

  Szanowni Państwo, pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyliście w wyborach samorządowych. Nie zostałem wybrany na prezydenta Nowego Sącza, ale poparcie jakie otrzymałem, jest dla mnie powodem do dumy.

  Więcej

 • Podziękowanie za udział w wyborach oraz poparcie kandydatów Koalicji Nowosądeckiej

  Opublikowany 2014-11-17 08:47:00

  - Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach i głosowali na naszą listę. Najważniejszy jest aktywny udział w głosowaniu. Cieszą nas napływające sygnały o tym, że mieszkańcy miasta chcą zmian - oświadczył Ludomir Handzel, kandydat na prezydenta miasta Koalicji Nowosądeckiej. - Zauważyli, że miastem trzeba zarządzać, a nie tylko administrować.

  Więcej

 • Moją partią jest Nowy Sącz. Radość w sztabie wyborczym Ludomira Handzla

  Opublikowany 2014-11-17 07:40:00

  - Z dużą ostrożnością podchodzę do pierwszych wyników wyborów - powiedział w niedzielną noc wyborczą (16 listopada) Ludomir Handzel, kandydat na prezydenta miasta Koalicji Nowosądeckiej. - Chcę podkreślić, że moją partią jest Nowy Sącz i to my zmienimy miasto na lepsze - dodał. Według cząstkowych wyników to własnie Ludomir Handzel zmierzy się w drugiej turze w Ryszardem Nowakiem.

  Więcej

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka zapraszamy do dokonywania wpłat na nasz rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka
ul. Nowy Świat 2
33-300 Nowy Sącz
Rachunek bankowy: 33 1240 4748 1111 0010 7293 2611 Tytuł przelewu: "Wpłata na cele statutowe Stowarzyszenia"