Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Mieszkańcy pytają - Koalicja Nowosądecka odpowiada

Doskonale zdaję sobię z tego sprawę, iż zawsze najlepiej szukać odpowiedzi u źródła. Któż zna najlepiej potrzeby mieszkańców? Oczywiście oni sami !

main

Pytania mieszkańców do Koalicji Nowosądeckiej

ludomir: Moje zobowiązanie: 1/ wszystkie karty inwalidów będą zweryfikowane! 2/ Sądeczanie zadecydują o losie SM. Wykonam wolę Sądeczan. Ja jestem za pogłębieniem współpracy z POLICJĄ! piesze patrole na osiedlach, posterunki na osiedlach i w centrum.


ludomir: Jest to oczywiście symbol. Choć KOSG to lokalizacja warta rozważenia bo: posiada duży parking (właśnie), już jest i jest w dobrym stanie (miasto nie ma kosztów budowy!). ale nade wszystko trzeba pamiętać jaką drogę musi przebyć osoba, która realizuje np. instalację gazową w budynku (dziennik podawczy, WAiB, konserwator zabytków, nadzór) - wszystko w innym miejscu miasta. Jakie są koszty najmu tych lokali? jakie są koszty łączności? Jaki jest obieg dokumentów? A inwestor z Polski? Rynek - Wałowa - Magazynowa, powrót i... już ma dość.


ludomir: Użyłbym takich pieniędzy jako lewara do pozyskania jeszcze większych tj.jako wkład własny do projektów. Wiele gmin realizuje projekty bez wkładu własnego tzn. 100% otrzymują z zewnątrz, jednak dużo funduszy wymaga wkładu 20-40% - z 4 mln można zrobić zatem 12-16 mln.... a może właśnie poprzez budżet obywatelski to Sądeczanie powinni decydować?


ludomir: Żydzi to bardzo mądry naród i nawet antysemici tego nie negują. To część także naszej historii bo Polska była wielonarodowym krajem do 1945. w dużej mierze ich przewaga ekonomiczna wynikała z ich pracowitości, wykształcenia i mądrości. a także z powodu poczucia bardzo mocnej więzi - są także w NS próby wytworzenia patriotyzmu lokalnego - gospodarczego przez Stowarzyszenie Gospodarcze Małopolska na czele z Panem Prezesem Sukiennikiem i Panem Prezesem Bronglem. Myślę, że sądecka synagoga powinna bardziej tętnić życiem....