Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Mieszkańcy pytają - Koalicja Nowosądecka odpowiada

Doskonale zdaję sobię z tego sprawę, iż zawsze najlepiej szukać odpowiedzi u źródła. Któż zna najlepiej potrzeby mieszkańców? Oczywiście oni sami !

main

Pytania mieszkańców do Koalicji Nowosądeckiej

jzelasko: Jak udało nam się dowiedzieć, taka możliwość będzie. Jest to ujęte na mapce z drogami nieprzejezdnymi. Link do mapki http://www.koalicjanowosadecka.pl/news-Trasa-objazdow-w-zwiazku-z-Tour-de-Pologne-w-Nowym-Saczu-5-sierpnia-2015.html druga mapka od góry. Można ją powiększyć klikając na tytuł mapki (białe pole na dole mapki).


jzelasko: Niezwłocznie po otrzymaniu od Pani zapytania przesłaliśmy zapytanie do Pana prezydenta w tej sprawie. Zgodnie z otrzymaną informacją uczniowie otrzymają swoje stypendia w wysokości 200 zł do 15 września 2015 w sekretariacie szkoły lub po złożeniu odpowiedniego pisma na wskazane konto bankowe. Bardziej szczegółowa informacja na ten temat znajduje się po adresem http://www.koalicjanowosadecka.pl/news-Stypendia-dla-najzdolniejszych-uczniow.html wraz z pismem przesłanym przez prezydenta Nowaka.


tomasz.dyda: Biorąc pod uwagę referendum lokalne dotyczącego funkcjonowania straży miejskiej w Nowym Targu, w którego wyniku zdecydowana większość osób biorących udział w głosowaniu opowiedziała się za likwidacją straży miejskiej, Koalicja Nowosądecka pragnie przypomnieć, iż już w trakcie ostatniej samorządowej kampanii wyborczej problem nieprawidłowego funkcjonowania straży miejskiej w Nowym Sączu był przez Koalicję Nowosądecką mocno akcentowany. Na funkcjonowanie straży miejskiej przeznacza się w Nowym Sączu blisko 4 mln zł. Może warto się zastanowić czy część z tej kwoty nie lepiej byłoby przeznaczyć np. na dofinansowanie policji, albo stworzenie systemu wsparcia policji, czyli komisariaty na osiedlach, patrole piesze. Koalicja Nowosądecka w dalszym ciągu sądzi, że problem ten wymaga dogłębnej analizy. Niektórzy Sądeczanie zgłaszają taką sugestię, aby jednak zlikwidować albo przynajmniej całkowicie przemodelować funkcjonowanie Straży Miejskiej – stąd też funkcjonowanie straży miejskiej w obecnej postaci wydaje się, z punktu widzenia interesów miasta, błędne. Z poważaniem Tomasz Dyda Członek Rady Programowej Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka


ludomir: Współpracę trzeba podtrzymywać. Wymiana grup i kontakty bezpośrednie to najlepsza forma dyfuzji kulturowej. Słowacja to piękny kraj. Może czasem mają złe nastawienie do nas, ale właśnie poprzez kontakty, sport, współpracę należny nad tym pracować. W drugą stronę trzeba im ułatwiać przyjazdy, aby jak najwięcej euro zostawała w naszych sklepach, punktach usługowych. Niech nadal kupują u nas jak najwięcej. Transport dla całego subregionu jest ważny - stąd współpraca KN z Panami Burmistrzami: J. Golbą i D. Reśko. chcemy działać kompleksowo.


ludomir: Według mnie KOSG to dobry pomysł, bo nie rodzi dużych kosztów, a przynosi wiele oszczędności dla miasta i Sądeczan. Budynek stoi, jest wyremontowany, ma duży plac. Parkingi będą i dla mieszkańców i dla pracowników. Nie będzie kosztów najmu lokali dla wydziałów, nie ma kosztów logistyki (łączność, obieg dokumentów, kontakt bezpośredni, brak konieczności opuszczania miejsca pracy w celu spotkań i konsultacji między wydziałowych). Dla mieszkańców to możliwość załatwienia spraw w jednym miejscu - kilku naraz - np. pozwolenia na budowę i dowodu osobistego. Dotychczas trzeba się przemieszczać, szukać parkingu, płacić za niego. Dojazd do KOSG jest z kilku stron, a i to można jeszcze poprawić. Czy lepiej z parkingami, dojazdem i ruchem jest w Rynku, Narutowicza czy na Wałowej? Odciąży to także parkingi w centrum z aut pracowników urzędu i pseudo-inwalidów. Czy widzi Pan/Pani lepsze miejsce?