Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

W latach 2008 - 2018 Miasto Nowy Sącz wyprzedało majątek za kwotę ponad 51 mln zł

  • Opublikowany przez* AM
  • - 2019-01-23
Wyprzedaż majątku w sądeckim ratuszu

Wyprzedaż majątku w sądeckim ratuszu / McGoo84/jzelasko


Zestawienie sprzedaży nieruchomości miejskich w latach 2008-2018, przygotowane w związku z interpelacją złożoną przez radnego klubu Koalicja Nowosądecka, Krzysztofa Ziaję. Z zestawienia wynika, iż Miasto Nowy Sącz sprzedało 10,6210 ha gruntu za kwotę 51 774 437,97 zł, co w przeliczeniu daje cenę 49 898,30 zł za ar.


Poniżej zestawienie łącznej kwoty ze sprzedaży gruntów będących własnością Miasta Nowy Sącz w latach w latach 2008 - 2018: 

 

– w 2018 roku sprzedano za łączną kwotę netto 4 836 389,76 zł

– w 2017 roku sprzedano za łączną kwotę netto 2 761 511,00 zł

– w 2016 roku sprzedano za łączną kwotę netto 5 869 370,00 zł

– w 2015 roku sprzedano za łączną kwotę netto 293 234,00 zł

– w 2014 roku sprzedano za łączną kwotę netto 1 887 730,00 zł

– w 2013 roku sprzedano za łączną kwotę netto 1 124 985,00 zł

– w 2012 roku sprzedano za łączną kwotę netto 1 894 700,00 zł

– w 2011 roku sprzedano za łączną kwotę netto 30 403 850,00 zł

– w 2010 roku sprzedano za łączną kwotę netto 537 004,00 zł

– w 2009 roku sprzedano za łączną kwotę netto 1 072 964,21 zł

– w 2008 roku sprzedano za łączną kwotę netto 1 092 700,00 zł

Razem w latach 2008-2018 sprzedano 10,6210 ha, co stanowi średnią cenę za ar: 49 898,30 zł.

Źródło: Biuro Prasowe UM/AM