Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Uczestnictwo w konkursach Koalicja z kulturą przez dzieci zgłaszane przez szkoły

  • Opublikowany przez* jzelasko
  • - 2017-11-03
Rysunek

Rysunek / ove Topfer


W związku z licznymi pytaniami nauczycieli dotyczącymi startu uczniów w konkursach w ramach Koalicji z kulturą informujemy, iż nie ma żadnych przeciwwskazań aby szkoły zgłaszały uczniów do udziału w tych konkursach. Zgłaszanie uczniów jest maksymalnie uproszczone i nie powinno zajmować zbyt wiele czasu.


Szkoły mogą zgłaszać dzieci do uczestnictwa w konkursach w ramach Koalicji z kulturą. W tym celu nauczyciel zgłaszający dzieci powinien posiadać zgodę rodziców na udział dzieci w konkursie (zgody do każdego z konkursów w załączniku).  Po utworzeniu konta przez nauczyciela w serwisie należy kolejno wprowadzić prace wszystkich zgłaszanych uczniów.

Aby autorzy prac byli na bieżąco informowani o przebiegu oceny ich prac można podczas zgłaszania prac podać ich adres email (nie jest to informacja obowiązkowa). Jeśli zostanie wprowadzony adres email autora pracy na ten adres będziemy przesyłać informacje o: zgłoszeniu pracy do konkursu, otrzymanych punktach od jury, sposobie i czasie głosowania przez internautów, wynikach końcowych oraz powiadomienie o przyznaniu nagrody i terminie jej odbioru.

Aby chronić dane autorów każda praca będzie podpisywana przy użyciu pseudonimu autora – można tutaj podać oczywiście imię i nazwisko ale równie dobrze może to być inna dowolna nazwa podana przez autora.

Załączniki