Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Ruszyła rekrutacja do Dziennego Domu Seniora

  • Opublikowany przez* UM
  • - 2019-04-11
Rekrutacja do Dziennego Domu Seniora

Rekrutacja do Dziennego Domu Seniora / Biuro Prasowe UM


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miasto Nowy Sącz ogłaszają nabór do Dziennego Domu Seniora przy ul. Jagiellońskiej 37. Rekrutacja rozpoczęła się 10 kwietnia i potrwa do 20 maja. Udział w ofercie Dziennego Domu Seniora jest bezpłatny. Placówka ma zostać otwarta w maju.


Celem działalności Dziennego Domu Seniora jest zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizacja osób starszych, a także polepszenie ich codziennego funkcjonowania. 

Rekrutacja rok 2019

- kwiecień – maj 2019 - rekrutacja 30 seniorów/15 opiekunów faktycznych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żywiecka 13, 33 - 300 Nowy Sącz (I grupa)

- listopad – grudzień 2019 – rekrutacja 25 seniorów/15 opiekunów faktycznych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żywiecka 13, 33 - 300 Nowy Sącz (II grupa)

Rekrutacja rok 2020

- czerwiec – lipiec 2020 - rekrutacja 25 seniorów/15 opiekunów faktycznych w siedzibie 

siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żywiecka 13, 33 - 300 Nowy Sącz. 
 

MOPS zaprasza do projektu: 

  • osoby zamieszkałe na terenie Miasta Nowego Sącza,
  • w wieku powyżej 60 lat,
  • których stan zdrowia nie wymaga całodobowej opieki, 
  • osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 

Dzienny Dom Seniora oferuje 8-godzinny pobyt, dwa posiłki dziennie, transport do i z placówki, spotkania z muzyką, filmem, sztuką, spacery, ćwiczenia ruchowe, wycieczki i inne zajęcia zgodnie z zainteresowaniami a także opiekę wykwalifikowanej kadry, która zapewni również organizację czasu wolnego. 

Osoby zainteresowane ofertą Dziennego Domu Seniora proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 18 444 36 23, wew. 14, 16 / tel. kom. 604 907 560; bezpośredni kontakt w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żywieckiej 13, 33 – 300 Nowy Sącz (Punkt pierwszego Kontaktu, pokój nr 8 na parterze.

Źródło: Biuro Prasowe UM

Załączniki