Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Rozpoczął się remont kładki nad ul. Nawojowską

  • Opublikowany przez* UM
  • - 2019-03-05
Remont kładki nad ul. Nawojowską

Remont kładki nad ul. Nawojowską / Biuro Prasowe UM


5 marca rozpoczęły się prace remontowe kładki nad ul. Nawojowską na osiedlu Millenium w Nowym Sączu. Kładka została zamknięta dla ruchu pieszych. Dla pieszych zostało wyznaczone tymczasowe przejście pod kładką. Namalowane zostały również żółte tymczasowe pasy.


Zakres robót objęty inwestycją to:
 

- Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na kładce,

- Demontaż istniejących poręczy typu P1, odczyszczenie, piaskowanie i malowanie,

- Wykonanie sworzni zespalających na istniejących dźwigarach betonowych,

- Wykonanie zespolonej płyty żelbetowej na schodach i spocznikach,

- Montaż remontowanych poręczy typu P1,

- Wykonanie nawierzchni z żywicy modyfikowanej polimerami, na schodach i spocznikach.

Kładka będzie zamknięta dla ruchu pieszych do 15 czerwca tego roku. 

Koszt realizacji inwestycji to kwota 497 000 zł.

Źródło: Biuro Prasowe UM