Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Porozumienie między Miastem Nowy Sącz a PWSZ

  • Opublikowany przez* AM
  • - 2019-03-01
Porozumienie między Miastem Nowy Sącz a PWSZ

Porozumienie między Miastem Nowy Sącz a PWSZ / Biuro Prasowe UM/AM


Wspólna organizacja przedsięwzięć popularno - naukowych, projektów badawczych i rozwojowych, wspieranie realizacji praktyk studenckich to tylko niektóre punkty podpisanego dziś (1 marca) przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, porozumienia o współpracy.


- Z jednej strony nasze porozumienie zacieśnia dotychczasową współpracę. Mamy również z panem prezydentem szereg ciekawych pomysłów, aby ta nasza działalność w obszarze podnoszenia świadomości, czym jest miasto, czy uczelnia, była w środowisku lokalnym coraz większa. Mówię to w znaczeniu rozwoju zarówno miasta, jak i uczelni - podkreślił rektor PWSZ dr hab. inż. Mariusz Cygnar a następnie podziękował prezydentowi za podjęcie nowych wspólnych działań, do których należeć będą m.in. przedsięwzięcia popularno – naukowe, sportowe, dydaktyczne, praktyki studenckie, współpraca z sądeckim środowiskiem biznesowym.

- Dziękuję jego magnificencji, panu rektorowi, za jego otwartość, za to, że widzi pole do współpracy. PWSZ bowiem na stałe wpisał się w nasz region i w nasze miasto. Oddziaływanie szkoły jest bardzo szerokie, bo obejmuje nie tylko miasto Nowy Sącz i Powiat Nowosądecki, ale także studentów z Limanowej, Gorlic, spoza regionu – podkreślił prezydent Ludomir Handzel. Zaznaczył, iż cieszy go rozwój PWSZ.

- Wiemy o planach inwestycyjnych związanych z Instytutem Ekonomicznym, będziemy administracyjnie wpierać tego typu działania i cieszyć się, że studenci uzyskają tak wspaniałą bazę. Będziemy rozwijać także Instytut Techniczny - podkreślił Ludomir Handzel. 

- Ważnym elementem jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, z przedsiębiorcami. Cieszę się, że rozwój uczelni idzie w kierunku informatyki i mechatroniki. Mamy głód tego typu specjalistów, a to powoduje, że PWSZ nie będzie produkowała bezrobotnych, bo nadal potrzebujemy na rynku osoby z wykształceniem technicznym. 

Współpraca między Miastem Nowy Sącz a PWSZ będzie polegała m.in. na organizacji wspólnych imprez popularno - naukowych, dydaktycznych, sportowych, praktykach dla studentów PWSZ, dostępu do infrastruktury PWSZ, także w kontekście rehabilitacji dla sądeczan. 

 

Porozumienie Miasta Nowego Sącza i PWSZ

Źródło: Biuro Prasowe UM/AM