Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Nowy Sącz otrzymał dofinansowanie na uruchomienie dwóch miejskich żłobków

  • Opublikowany przez* UM
  • - 2019-03-01
Konferencje prasowa Ludomira Handzla - sala ratuszowa

Konferencje prasowa Ludomira Handzla - sala ratuszowa / Biuro Prasowe UM/AM,MZ


W Nowym Sączu, po podpisaniu umowy, zostaną utworzone i rozpoczną funkcjonowanie dwa nowe żłobki miejskie: Żłobek Miejski nr 2 przy ul. Podhalańskiej oraz Żłobek Miejski nr 3. przy ul. Kusocińskiego. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Maluch + 2019.


- 28 grudnia 2018 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie naszych nowych inwestycji, dwóch nowych żłobków na terenie miasta Nowego Sącza. Bardzo miło jest mi poinformować, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało się te wnioski uwzględnić. Będziemy mieć refundację 80 procent kosztów. Powstanie 188 miejsc dla naszych maluchów do lat 3 – mówi prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel. 

Żłobek Miejski nr 2 przy ul. Podhalańskiej powstanie za kwotę  1 732 500 zł. Wysokość dotacji wyniosła 1 386 000 zł (80 % dofinansowania). Koszt utworzenia Żłobka Miejskiego nr 3, przy ul. Kusocińskiego, to kwota 650 000 zł. Wysokość dotacji na jego powstanie to kwota 520 000 zł (80% dofinasowania). 

Środki finansowe zostaną przeznaczone na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac modernizacyjnych, utworzenie placów zabaw przy nowych placówkach oraz zakup i montaż niezbędnego wyposażenia.

Równocześnie Miasto Nowy Sącz otrzymało środki na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania tych placówek w 2019 roku. Łącznie otrzymane dofinansowanie ze środków Programu Maluch + wynosi 1 999 800 zł.

Źródło: Biuro Prasowe UM