Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Nowe miejsca do rekreacji - „Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy”

  • Opublikowany przez* UM
  • - 2019-03-04
Wizualizacja Strefy Zabawy i Rekreacji - ul. Broniewskiego

Wizualizacja Strefy Zabawy i Rekreacji - ul. Broniewskiego / Biuro Prasowe UM


Miasto Nowy Sącz stara się o dofinansowanie projektu pn. „Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy". W ramach tzw. Otwartych Stref Aktywności (OSA), mają w Nowym Sączu powstać nowe miejsca do rekreacji i wypoczynku. Ich lokalizacja planowana jest przy ul. Tłoki, Broniewskiego, Żywieckiej, I Brygady i Witosa. Wniosek w ramach naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Miasta Nowego Sącza złożył 1 marca. Jeśli Miasto uzyska dofinansowanie, miejsca te powstaną w październiku tego roku.


Projekt Otwarte Strefy Aktywności (OSA) zakłada utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w pięciu lokalizacjach na terenie miasta, w formie ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz utworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. 

Całkowity koszty inwestycji to kwota 694 425,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 225 000,00 zł

W ramach OSA powstaną nowoczesne obiekty sportowo-rekreacyjne, które umożliwią spędzanie czasu w sposób aktywny i staną się miejscem integracji społecznej dla użytkowników w różnym wieku i o zróżnicowanej sprawności fizycznej. Projekt obejmuje montaż urządzeń siłowni, a także wykonanie sprawnościowych placów zabaw dla dzieci, strefy gier i relaksu oraz zagospodarowanie zieleni.

Celem projektu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców miasta. Istotnym elementem atrakcyjności projektu, jest lokalizacja oraz stopień wpisania się obiektów w przestrzeń publiczną, tj. wkomponowanie obiektów w otoczenie zieleni, zlokalizowanie ich na osiedlach mieszkaniowych, jak również w miejscach aktywności lokalnych społeczności.

Obiekty przyczynią się do poprawy kondycji fizycznej i spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, pozwolą na zacieśnianie więzi rodzinnych, a zastosowana nawierzchnia zniweluje problemy urazów osób korzystających z obiektów. Ogólnodostępne place zabaw będą bezpieczne i ogrodzone.

 

W wyniku realizacji projektu powstaną:

- ogólnodostępny plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej przy ul. Tłoki,

- ogólnodostępny plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej przy ul. Broniewskiego,

- ogólnodostępny plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej przy ul. Żywiecka,

- ogólnodostępny plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej przy ul. I Brygady,

- siłownia zewnętrzna przy ul. Witosa.

Każdy plac zabaw wraz z siłownią oraz strefą relaksu będzie wyposażony m. in. w następujące urządzenia:

- orbitrek,

- prasę ręczną/wyciąg górny (podwójne urządzenie na jednej konstrukcji),

- urządzenie typu wioślarz,

- prasę nożną/twister (podwójne urządzenie na jednej konstrukcji),

- zestaw zabawowy o charakterze sprawnościowym, 

- zestaw street workout,

- zestaw zabawowy o charakterze edukacyjnym,

- stół szachowy,

- stojak rowerowy,

- ławki parkowe, kosze na śmieci z daszkiem, nasadzenia.

Źródło: Biuro Prasowe UM

Załączniki