Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego omawiał akcję bezpieczne ferie

  • Opublikowany przez* jzelasko
  • - 2019-01-10
Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w kontekście akcji Bezpieczne Ferie 2019

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w kontekście akcji Bezpieczne Ferie 2019 / Biuro Prasowe UM/AM


Pod przewodnictwem prezydenta Artura Bochenka odbyło się w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza posiedzenie członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Omawiano Plan Pracy w kontekście organizacji w naszym mieście akcji Bezpieczne Ferie 2019.


Na podstawie meldunków przedstawicieli zaangażowanych instytucji dokonano oceny pełnego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie zimowego wypoczynku „Bezpieczne Ferie 2019”, rozpoczynającym się 14 stycznia. 

Podczas spotkania przedstawiono również bieżące informacje dotyczące udzielania wsparcia i pomocy osobom starszym, chorym i bezdomnym w okresie zimy 2018/2019.