Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Komunikat prasowy KWW Koalicja Nowosądecka

  • Opublikowany przez* wp
  • - 2014-08-29
Szanowni Państwo W dniu 28 sierpnia 2014r. w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu został zarejestrowany Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka.


KWW Koalicja Nowosądecka powstała jako pole współpracy osób i środowisk, których nadrzędnym celem jest rozwój Nowego Sącza oraz podniesienie jakości życia jego mieszkańców. Skupia aktywne osoby, które chcą przełamać kilkuletnią stagnacje w jaką popadło nasze miasto. Pragniemy pokazać, że Nowy Sącz przy odpowiednich władzach samorządowych może być miastem aktywnym, przyjaznym mieszkańcom i prężnie się rozwijającym.

Jednak, aby to osiągnąć potrzeba „obudzenia się” mieszkańców naszego Miasta, włączenia ich w proces podejmowania decyzji, o swojej Małej Ojczyźnie. Dlatego też KWW Koalicja Nowosądecka zwraca się do wszystkich Sądeczan, niezależnie od swoich poglądów politycznych czy społecznych, aby wsparli swoimi pomysłami tworzony przez grupy ekspertów program.

Dość stagnacji, dość straconych szans, dość bierności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych przez co nie ma szeregu ważnych inwestycji w Mieście!

KWW Koalicja Nowosądecka już wkrótce przedstawi swojego kandydata na Prezydenta miasta Nowego Sącza. W kolejnych tygodniach przedstawiony zostanie program oraz kandydaci na radnych.

Za KWW Koalicja Nowosądecka
Wojciech Popardowski
Pełnomocnik Wyborczy