Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Komentarz wiceprezydenta i radnych do ostatniej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza

  • Opublikowany przez* UM
  • - 2019-07-24
Konferencja prasowa w związku radnych Koalicji Nowosądeckiej

Konferencja prasowa w związku radnych Koalicji Nowosądeckiej / Biuro Prasowe UM


Wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek oraz radni Maciej Prostko i Leszek Gieniec spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej, podczas której przedstawili swój pogląd na wydarzenia ostatniej sesji Rady Miasta (23 lipca). Wiceprezydent Bochenek odniósł się do punktu dotyczącego spółki NOVA.


- Po raz pierwszy spotkałem się z taką sytuacją jak wczoraj, czyli z niedopuszczeniem do głosu prezydenta, który został wybrany ponad 20 tysiącami głosów Sądeczan – powiedział wiceprezydent Artur Bochenek. – Zastanawiam się czy następna sesja nie skończy się tym, że radni postanowią w ogóle nie dopuścić do rozpoczęcia obrad. Z takim podejściem przegłosować możemy wszystko, nawet to, że Nowy Sącz zostanie przyłączony do Raciborza. 

Z kolei radny Maciej Prostko zaznaczył, że równie duże kontrowersje wywołał apel do prezydenta, dotyczący niektórych radnych i pracowników magistratu. 

- Grupa 10 radnych podpisała się pod apelem dotyczącym zdyscyplinowania niektórych pracowników ratusza i radnych Koalicji Nowosądeckiej. Jest to niesłychane, żeby przedstawiciele jednego klubu radnych wymagali od prezydenta dyscyplinowania radnych drugiego klubu, za rzekome stosowanie mowy nienawiści. Zapytaliśmy w czasie obrad kiedy konkretnie doszło do naruszenia przez nas prawa, jednak odpowiedziała nam cisza - dodał Maciej Prostko.

- Moim zdaniem jest to totalny atak personalny nieuzasadniony niczym konkretnym – mówił radny Leszek Gieniec. - Jest to zachowanie czysto polityczne i uderzenie w radnych Koalicji Nowosądeckiej, którzy są bezpartyjni i pracują na rzecz Miasta Nowego Sącza. Forsowanie takiej uchwały w formie apelu spowodowało to, że nie było nawet czasu na wolne wypowiedzi i wnioski radnych.  

 

Źródło: Biuro Prasowe UM