Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Koalicja Nowosądecka wnosi o obniżenie pensji prezydenta i radnych

  • Opublikowany przez* jzelasko
  • - 2018-11-26
Maciej Prostko i Krzysztof Ziaja - konferencja prasowa w ratuszu

Maciej Prostko i Krzysztof Ziaja - konferencja prasowa w ratuszu / dts24.pl


Klub radnych Koalicji Nowosądeckiej przygotował propozycje wniosku, o zmniejszeniu wynagrodzenia prezydenta miasta do ustawowego minimum, czyli do 3800 zł brutto miesięcznie, radni natomiast mieliby w skali miesiąca otrzymywać 200 zł.


- Wstępnie przeanalizowaliśmy budżet miasta na 2019 rok przygotowany przez poprzedniego prezydenta Ryszarda Nowaka. Mamy tam deficyt na poziomie 30 milionów złotych, na który trzeba będzie zaciągnąć kredyt. W związku z tym uważamy, że należy szukać oszczędności już teraz i możliwości wprowadzenia pierwszych cięć budżetowych, a najlepszym sposobem na to, aby zacząć cięcie jest zacząć od siebie - mówił mecenas Maciej Prostko, radny KN.

- To nie jest praca na etat. Mieszkańcy wiedzą jakie są wynagrodzenia w Nowym Sączu i jak ciężko należy pracować na te kwoty.

Niniejszy projekt zakłada obniżenie diet dla radnych Rady Miasta Nowego Sącza w stosunku do dotychczas obowiązujących. Należy bowiem zauważyć, że dieta nie może być formą dodatkowego wynagrodzenia, a ma jedynie służyć zrekompensowaniu radnemu poniesionych przez niego kosztów, w tym utraconego zarobku w związku z wykonywaniem mandatu. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2017 r. (sygn.. akt II OSK 2794/16) stanowi zatem ekwiwalent utraconych korzyści, jakich radny nie uzyskuje w związku z wykonywaniem mandatu przedstawicielskiego (np. z tytułu przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, utraty wynagrodzenia za pracę). Do zasad należy też regulacja uzależniająca wysokość diety od zakresu obowiązków oraz ograniczenie wysokości z powodu nieuczestniczenia w pracach rady.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie prezydenta w uzasadnieniu podniesiono, iż niniejszy projekt zakłada wynagrodzenie zasadnicze Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ludomira Handzla w najniższej przewidzianych w rozporządzeniu wysokości dla prezydenta
miasta na prawach powiatu wielkości do 300 tys. Mieszkańców. Takie rozwiązanie podyktowane jest tym, że służba publiczna Prezydenta Miasta stanowi swoiste zobowiązanie do kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej i wynikającej z tego konieczności
rozpoczęcia procesu optymalizacji wydatków Miasta od tego najwyższego urzędu.

 

 

Załączniki