Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Informacja dodatkowa dla Portalu Sadeczanin.info dot. ronda na Helenie

  • Opublikowany przez* jzelasko
  • - 2018-05-20
Alternatywny projekt ronda typu średniego na Helenie

Alternatywny projekt ronda typu średniego na Helenie / arch


Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka informuje, iż projekt alternatywnego ronda, które przedstawiliśmy na konferencji prasowej został przygotowany przez osoby z uprawnieniami projektowymi do tego typu infrastruktury. Oczywiście wybudowanie tego ronda wymaga wykupienia dwóch budynków – mówiliśmy o tym w trakcie konferencji i być może modyfikacji trzeciego. Realizowany obecnie przez miasto projekt też wymaga wykupów.


Jednak podkreślamy, iż jest to inwestycja na kilkadziesiąt lat. Ruch będzie się zwiększał, a utrudnienia dotkną głównie mieszkańców Heleny. Pokazujemy i będziemy pokazywać, że można inaczej, lepiej. Zanim wydamy 150 milionów złotych warto właśnie przeprowadzić dyskusję i przeprowadzić analizę skutków inwestycji. Wyrażamy zadowolenie, iż wywołaliśmy pytania na temat sposobu przygotowania i prowadzenia inwestycji.  

Oczywiście każdy Czytelnik Państwa Portalu może bawić się w badanie projektu i bardzo dobrze bo to oznacza, że jest to temat który został fatalnie przygotowany i dotyka Mieszkańców. W załączonym szkicu widać budynki, które należy rozebrać i jasno widać, iż chodzi o dodatkowo dwa budynki (a nie 6!). Czy należało to zrobić by usprawnić ruch teraz i za 30 lat – czas pokaże.

Ludomir Handzel

 

Uzupełniający załącznik opisowy do koncepcji ronda typ średnie obejmującego wszystkie ulice skrzyżowania na Helenie.
Rysunek koncepcyjny ronda typu „średnie” obsługującego wloty i wyloty wszystkich ulic skrzyżowania na Helenie został wykonany w programie AutoCad, w oparciu o aktualną satelitarną mapę skrzyżowania dostępną w Internecie wobec braku cyfrowej mapy geodezyjnej tego terenu.
Ten rysunek koncepcyjny jest graficzną ilustracją podstawowych parametrów technicznych proponowanego ronda oraz jego usytuowania w stosunku do istniejących ulic skrzyżowania w nawiązaniu do projektowanej przebudowy ul. Legionów na 4 pasma ruchu (dwie oddzielne jezdnie jednokierunkowe) według projektu zamieszczonego w Internecie.
Koncepcja ronda ”średniego” na Helenie spełnia warunki techniczne polskich norm dla tego typu rond:
1.Średnica wyspy środkowej D=50,00m mieści się w granicach normy dla rond średnich (od 28,00m do 50,00m)
2.Średnica zewnętrzna ronda D=65,00m jest w granicach normy (od 41,00m do 65,00m)
3.Koncepcja proponowanego ronda średniego spełnia również warunki jego stosowania dla stref podmiejskich i wlotów do miast.

Na rysunku koncepcyjnym proponowanego ronda średniego - naniesione zostały istniejące budynki w jego obrębie.
Z wykonanego rysunku koncepcyjnego wynika, że do realizacji budowy proponowanego ronda wymagana byłaby rozbiórka dodatkowo jeszcze trzech budynków - oprócz jednego budynku przewidzianego już w projekcie „małego” ronda.
(Z uwagą, że Budynek Banku Polskiej Spółdzielczości SA - pozostaje - wymagałby jedynie korekty niewielkiego fragmentu kolidującego z chodnikiem pieszym przy krawędzi ronda natomiast istniejący budynek mieszkalny kolidujący z proponowanym przełożeniem ul. Dunajcowej - przewidziany byłby do rozbiórki razem z jego pomieszczeniami gospodarczymi)
Trzeba zaznaczyć, że ta inwestycja jest przewidziana na kolejne kilkadziesiąt lat, w okresie których obciążenie ruchem wzrośnie znacząco w porównaniu z istniejącym.
W przypadku realizacji „małego” ronda proponowanego przez Władze Miasta - brak bezpośrednich połączeń z ronda do wszystkich ulic skrzyżowania będzie coraz bardziej uciążliwy dla mieszkańców oraz wzrosną koszty eksploatacji pojazdów i zużycie paliwa wynikające z konieczności objazdów przez projektowanie rondo przy Zamku.
Można przeprowadzić analizę skutków tej inwestycji w długoterminowej perspektywie czasowej, która potwierdzi zasadność budowy ronda - wg proponowanej koncepcji.

Załączniki