Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Edukacja oraz dzieci i młodzież

  • Opublikowany przez* jzelasko
  • - 2014-12-08
W Nowym Sączu istnieje silny ośrodek piłkarski, co jest owocem pracy wielu pokoleń piłkarzy, trenerów i działaczy sportowych. Utrzymanie tego stanu to jeden z priorytetów naszego programu. Koalicja Nowosądecka chce przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi zainicjować projekt Mały Sądecki Olimpijczyk.


​Celem projektu jest wychwycenie w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz ponadgimnazjalnych dzieci i młodzieży wyróżniających się w różnych dyscyplinach sportowych i ufundowania dla najlepszych spośród nich stypendiów/ zatrudnienie profesjonalnego trenera/ zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej.

Jak wskazują dane, w Polsce ogromnym problemem są wady postawy wśród dzieci. Nasze pociechy nie są niestety w tym zakresie wyjątkiem. Dlatego chcemy objąć dzieci darmowymi lekcjami pływania, które mogą pomóc w zapobieganiu temu zjawisku.

Koalicja Nowosądecka chce zapewnić dzieciom i młodzieży właściwy dostęp do infrastruktury sportowej na terenie całego Miasta. Dlatego też niezbędne jest podniesienie standardu obecnie istniejących boisk oraz umożliwienie korzystania z nich przez cały rok, a nie tylko w czasie trwania roku szkolnego.

Jednym z poważniejszych zadań w najbliższej kadencji jest zainicjowanie Sądeckiej Rady Rodziców i Nauczycieli przy Prezydencie Nowego Sącza. Celem Rady będzie m.in. udzielanie rekomendacji dla inwestycji oświatowych, inicjowanie pozalekcyjnych zajęć. W skład Rady chcielibyśmy, aby weszli przedstawiciele Rad Rodziców, Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół oraz przedstawiciele parafii i organizacji o profilu edukacyjnym.

W naszym Mieście istnieje znaczna grupa rodzin, które nie radzą sobie z trudami dnia codziennego – tym właśnie grupom chcemy pomóc poprzez dofinansowanie do wyjazdów ich dzieci na wakacje i ferie zimowe.