Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny

  • Opublikowany przez* jzelasko
  • - 2018-08-22
Ludomir Handzel podpisuje Akt czystego powietrza

Ludomir Handzel podpisuje Akt czystego powietrza / arch


Mając na uwadze dbałość o jakość życia w Nowym Sączu, zdrowie Sądeczan oraz ochronę środowiska Ludomir Handzel, kandydat na prezydenta Nowego Sącza wspólnie ze specjalistami opracował "Akt czystego powietrza". Są to rozwiązania, które sprawdziły się w europie zachodniej i będą równie skuteczne w naszym mieście. "Akt czystego powietrza" konsultował Grzegorz Tabasz, znany Sądecki przyrodnik.


Poniżej treść Aktu czystego powietrza:

 

Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny*

Mając na uwadze fatalną i zabójczą dla zdrowia mieszkańców Sądecczyzny jakość powietrza, jako Prezydent Nowego Sącza zobowiązuje się do:

 

 

  1. Kontynuowania i rozwijania systematycznej współpracy z Gminami Kotliny Sądeckiej oraz samorządami Uzdrowisk Krynicko – Popradzkich we wszystkich działaniach służących ograniczeniu przyczyn powstawania niskiej emisji i zjawiska smogu wiedząc, iż granice miasta nie zatrzymują zanieczyszczeń.

  2. Wykorzystania wszystkich dostępnych technologii, które mogą przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w okresie zimowym w tym wymiany źródeł ciepła, rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej, wykorzystania niskoemisyjnych paliw węglowych i przyjaznych atmosferze nośników energii rozwoju wspólnej z gminami komunikacji masowej.

  3. Zagwarantowania stałych, wieloletnich środków w budżecie miasta na działania służące ochronie powietrza w tym edukacji antysmogowej dzieci i młodzieży.

  4. Korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł finasowania działań służących ochronie powietrza zarówno krajowych jak i europejskich.

  5. Rozwoju monitoringu stanu powietrza Sądecczyzny we współpracy z systemem Państwowego Monitoringu Środowiska.

  6. Składania mieszkańcom Sądecczyzny corocznych raportów ze stanu realizacji niniejszego Aktu Czystego Powietrza

*Tytuł zapożyczony brytyjskiej ustawy Clean Air Acts, 1956

 

Załączniki