Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

14 mld zł na walkę z bezrobociem wśród młodzieży

  • Opublikowany przez* jzelasko
  • - 2015-01-31
Młodzi szansą dla Małopolski. Małopolska regionem szans dla młodych

Młodzi szansą dla Małopolski. Małopolska regionem szans dla młodych / http://xn--maopolskie-b0b.pl/


„Młodzi szansą dla Małopolski. Małopolska regionem szans dla młodych” – takie hasło towarzyszyło dzisiejszej konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. O tym jakie możliwości daje młodym ludziom województwo małopolskie i tym jak mądrze wykorzystać energię Małopolan mówił m.in. wicemarszałek Stanisław Sorys. Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentowała też Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku WM.


​– Spotykamy się w przełomowym momencie: z jednej strony możemy już wyciągnąć wnioski z tego, co udało się nam zrobić w zakończonej perspektywie finansowej UE, a z drugiej dyskutować o tym, jakie działania podejmować w nowej perspektywie 2014-2020 – mówił wicemarszałek Stanisław Sorys otwierając konferencje WUP. – Wiemy już, że na działania związane z wiedzą, edukacją i rozwojem mamy teraz o 30% więcej środków niż w poprzednich latach. Natomiast Małgorzata Marcińska – wiceminister pracy i polityki społecznej podkreśliła, że środki finansowe na pomoc młodym uwzględnia też realizowany przez rząd program „Gwarancje dla młodzieży”. – Bezrobocie wśród osób młodych jest jednym z kluczowych wyzwań stojących przez Europą. W Polsce na realizację gwarancji, które są częścią Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży wypracowanego przez Komisję Europejską, zamierzamy przeznaczyć 14 mld zł – mówiła wiceminister.

​Przypomnijmy, że w Małopolsce a szczególnie w Nowym Sączu jest bardzo duże bezrobocie wśród młodzieży. Kwota przeznaczona na realizacje walki z bezrobociem wśród młodzieży może przynieść wymierne efekty pod warunkiem, że zostanie wydana w sposób efektywny. Musi to być kompleksowy program powiązany z potrzebami lokalnych firm. Bez pełnej współpracy z pracodawcami nie uda się zmniejszyć bezrobocia wśród młodzieży. Nie można także zapomnieć o konieczności dostosowania systemu edukacji do potrzeb przemysłu oraz lokalnych pracodawców. To są najważniejsze elementy, które mogą stanowić o sukcesie programu.

Źródło: na podstawie http://xn--maopolskie-b0b.pl/Wydarzenia/?id=13421