Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

main

Doskonale sobie zdajemy sprawę z faktu, iż jak ważny jest doskonały kontakt z mieszkańcami miasta. Aby ten kontakt ułatwić, poniżej umieściliśmy formularz kontaktowy. W miarę możliwości postaramy się odpowiadać niezwłocznie na każde pytanie przesłane za jego pośrednictwem. Będziemy kontaktować się ze wszystkimi mieszkańcami naszego miasta. Bez względu na upodobania polityczne, przynależność partyjną, zwyczaje czy pochodzenie.

Mamy nadzieję iż ta forma kontaktu przyczyni się do większego poznania Państwa opinii.