Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Najważniejsze tezy programowe

 

Karta Sądeczanina – darmowa komunikacja miejska, darmowe parkingi dla Nowosądeczan! 

Lepsza Infrastruktura  miejska – nowe i wyremontowane drogi, parkingi, chodniki i oświetlenie drogowe.

Sprawna komunikacja – odkorkowany Nowy Sącz.

Sądecki Senior i Niepełnosprawny – finansowe wsparcie seniorów i rehabilitacja dla potrzebujących.

Zdrowy Sądeczanin - bezpłatna podstawowa opieka medyczna dla Sądeczan w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy.

Bulwary i parki - bulwar nad Kamienicą, nowy Park Strzelecki, zagospodarowanie „Starej Sandecji”.

Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i walka ze smogiem.

Odnowiona Starówka - sądecka Starówka miejscem prestiżowym i tętniącym życiem.

Postawmy na sport - jasne i przejrzyste zasady finansowania sportu w Mieście, w szczególności sportu amatorskiego, oraz młodzieżowego.

Szczęśliwe Sądeckie Dzieci – nowe miejskie żłobki, przedszkola i place zabaw dla dzieci

Bezpieczny Sądeczanin – bezpieczne drogi, bezpieczne osiedla, bezpieczne szkoły