Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Koalicja Nowosądecka jest stowarzyszeniem powołanym 5 grudnia  2014 roku. To właśnie wtedy powstała nowa wizja pokazująca Mieszkańcom jak powinien wyglądać Nowy Sącz. Stowarzyszenie skupiło się głównie na poprawie jakości życia w mieście, walką ze smogiem, nowymi inwestycjami, wskazywania błędów w zarządzaniu, rozwojem sportu oraz kultury i sztuki, promocją miasta, lepszym wykorzystaniem potencjału lokalnych przedsiębiorców. W przeciągu 4 lat udało się zaproponować Sądeczanom nowy, lepszy Nowy Sącz. 

Ta nowa wizja okazała się tym, czego oczekiwali mieszkańcy Nowego Sącza, co zostało potwierdzone w wyborach samorządowych w 2018 roku, które z ogromną przewagą wygrał Ludomir Handzel, niezależny kandydat na prezydenta miasta Nowego Sącza startujący z poparciem Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka. Od tego czasu Mieszkańcy obserwują skokową poprawę jakości życia oraz dynamiczny rozwój Nowego Sącza, do miasta powróciły inwestycje, włączono Mieszkańców do współdecydowania o wielu aspektach życia. 

W chwili obecnej stowarzyszenie koncentruje się na kontrolowaniu realizacji przygotowanych planów oraz opracowania długoterminowej prognozy rozwoju przy uwzględnieniu wpływu pandemii COVID-19 na rozwój miasta.